Nový zákon o obětech trestných činů


Na tiskové konferenci dne 11.7.2011 byl představen připravovaný Zákon o obětech trestných činů ( dále jen „Zákon“ ) z dílny ministerstva spravedlnosti. Účelem návrhu je zlepšit postavení obětí trestných činů a nastolit takové podmínky pro oběti, že se nebudou obávat spáchání trestného činu ohlásit policii.

Zákon by měl být kodexem práv obětí trestných činů a ministerstvo počítá s jeho předložením na podzim tohoto roku a se vstoupením v účinnost začátkem roku 2013.

Důležité změny zavede Zákon v oblasti procesních práv, kdy oběti trestné činnosti budou mít právo na individuální zacházení, právo mít při výslechu u sebe důvěrníka (z pravidla člena rodiny) a právo na ochranu důstojnosti a respektování osobnosti (tedy na vstřícné a zdvořilé zacházení). Policie bude mít povinnost informovat oběť o akreditovaných střediscích a organizacích, které jí mohou psychicky i právně pomoci (Akreditace bude udílet ministerstvo spravedlnosti a zažádat o ni budou moci i advokáti. Jednou z podmínek pro získání akreditace bude bezplatnost poskytnutých služeb).

Právo na peněžitou pomoc bude rozšířeno i na oběti útoků na lidskou důstojnost v sexuální oblasti (znásilnění apod.). Nárok na náhradu škody přejde v rozsahu poskytnuté pomoci na stát, který bude posléze částku vymáhat na pachateli trestného činu, přičemž o náhradě škody nebo újmy bude oprávněn rozhodnout jižsoudce v trestním řízení. Dojde rovněž ke zvýšení paušálních částek při odškodňování, kdy současná hranice 150 000 Kč bude posunuta na 200 000 Kč.

Zákon rovněž zavede nové instituty do tuzemského právního řádu. Institut prohlášení oběti o následcích trestného činu, kdy oběť bude oprávněna kdykoliv během řízení před soudem učinit prohlášení, ve kterém vyjádří následky, které jí byly způsobeny trestným činem. Oběť může prohlášení pomoci s psychickým vyrovnáním se s událostí a obžalovaný si díky tomuto prohlášení může uvědomit, co svým činem způsobil. Dalším institutem bude ochrana před sekundární viktimizací – ochrana oběti před újmou způsobenou vyšetřováním, tedy oběť bude moci požádat o provedení opatření, které zabrání jejímu kontaktu s podezřelým nebo například bude mít právo aby ji vyslýchala osoba stejného pohlaví.

Zákon o obětech trestných činů má nastolit větší jistotu pro oběti a přispět k úspěšnějšímu rozkrývání trestné činnosti.

Infodeska.cz