Z dění na ÚOHS - březen 2011


ÚOHS potvrzuje zahájení správního řízení s Telefónicou O2

V souvislosti s četnými dotazy ze strany médií Úřad pro ochranu hospodářské soutěž potvrzuje, že společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zaslal oznámení o zahájení správního řízení kvůli možnému porušení českého i evropského soutěžního práva.

"Konkrétně se jedná o možné zneužití dominantního postavení na trhu přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím širokopásmových technologií ADSL," uvedl k případu předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

11/035/HS014

ÚOHS postihuje koordinovaný postup v soutěžní činnosti

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže získal ze sdělovacích prostředků informaci o tom, že se v tomto týdnu měla uskutečnit schůzka šéfredaktorů deníků a týdeníků ve věci společného prohlášení proti možnému zvýšení daně z přidané hodnoty u tiskovin. V této souvislosti obdržel ÚOHS rovněž dotazy novinářů, zda je takové jednání důvodem pro zahájení šetření ze strany Úřadu.

Především je třeba zdůraznit, že ÚOHS nedisponuje žádnými přímými informacemi od účastníků podobného setkání, ani od případně zastoupených soutěžitelů, konkrétních vydavatelů novin a časopisů. Obecně lze pak uvést, že společná reakce jakýchkoliv subjektů (občanů, právnických osob apod.) na případné zvýšení daňových povinností ze strany státu je v demokratické společnosti povolena a antimonopolní úřad nemá ani nemůže mít pravomoc takové jednání jakkoli posuzovat.

Pravomoc ÚOHS je naopak dána v okamžiku, kdy by se vzájemní konkurenti dohodli nikoliv na společném vyjádření názoru, ale na společném postupu ve své soutěžní činnosti. Například by se dohodli na tom, jak zvýšenou daň promítnou do svých cen (tedy v jaké míře ji přenesou na odběratele svého zboží), že společně přestanou dodávat své zboží některým subjektům, případně jakou jinou strategii na trhu společně zvolí. Takové jednání by s vysokou pravděpodobností naplňovalo skutkovou podstatu zakázané dohody uzavřené mezi konkurenty, Úřad by se jím pak mohl zabývat a sankcionovat je. O podobném jednání vydavatelů tisku však ÚOHS v současné době žádné informace nemá.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

11/27/HS013

DIVENNO HOLDINGS mohou získat provozovatele telekomunikačních služeb značky U:fon

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti DIVENNO HOLDINGS CO. LIMITED převzít společnost MobilKom a.s., která provozuje telekomunikační služby pod obchodní značkou U:fon. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

DIVENNO HOLDINGS kontroluje v České republice společnosti Dial Telecom, a.s. a VOLNÝ, a.s., které vlastní a provozují sítě elektronických komunikací a poskytují hlasové, datové a internetové služby.

MobilKom je mobilním operátorem, který je aktivní v oblasti provozu veřejné telekomunikační sítě a hromadných rádiových sítí. Nabízí též mobilní internetové a hlasové služby pod značkou U:fon, nejnověji též působí na velkoobchodním trhu hlasových a datových služeb.

Úřad se při posuzování spojení zaměřil na oblast maloobchodního širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet, poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím pevných sítí a poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím mobilních sítí. Ve všech uvedených oblastech se tržní podíl subjektu vzniklého spojením bude pohybovat v řádu jednotek procent, fúze tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Podobně je tomu i z hlediska posouzení dopadů na vertikálně navazující trhy.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

11/026/HS012

Tesco může převzít řetězce Žabka a Koruna

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Tesco Holdings B.V. na straně jedné a PR market, s.r.o. a Žabka, a.s. na straně druhé.

Posuzovanou transakcí získají kontrolu nad společnostmi Žabka a PR market společnosti Cheshunt Stores ČR s.r.o. a Tesco Stores ČR a.s. náležející do skupiny Tesco Holdings. Rozhodnutí již je pravomocné.

Tesco Holdings celosvětově působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží denní potřeby konečným spotřebitelům, v téže oblasti jsou její dceřiné společnosti činné i na území České republiky. Společnost Tesco kromě toho ve svých větších obchodech prodává široký sortiment nepotravinářského zboží, včetně domácích potřeb, oblečení a obuvi, sportovní výbavy, elektrospotřebičů, knih, CD a DVD, pohonných hmot atd.

Soutěžitelé Žabka a PR market byly před uskutečněním spojení výlučně kontrolovány společností PENTA INVESTMENTS LIMITED. Obě firmy jsou aktivní v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby (potravinářského i nepotravinářského), a to prostřednictvím sítí malých obchodů značky „Žabka“ (85 prodejen), resp. „Koruna“ (48 prodejen).

Úřad posuzoval dopady fúze na trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v prodejnách tzv. relevantního formátu (supermarkety, hypermarkety, diskontní prodejny) na celostátní i lokální úrovni (okresy) a dále vliv na relevantní trhy nákupu 19 výrobkových skupin zboží denní potřeby na trhu České republiky.

Na maloobchodním trhu prodeje zboží denní potřeby se Úřad podrobněji zabýval třemi lokalitami na severní Moravě, kde společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přesáhne hranici 25%. Celkově lze konstatovat, že v důsledku spojení nedojde na žádné z úrovní k výraznému posílení dosavadního postavení skupiny Tesco, navíc ve všech těchto oblastech působí silná konkurence v podobě obchodních řetězců společností např. Ahold, Schwarz a REWE.

Na nákupních trzích bude nárůst tržního podílů pouze nepatrný a i zde vstupuje do poptávky řada konkurenčních subjektů. Úřad tedy dospěl k závěru, že posuzovaná fúze nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

11/025/HS011

ZDROJ: ÚOHS - tiskové zprávy

Infodeska.cz