Vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství ke kontrole spisů ÚOKFK


V období od 13. května 2013 do 20. června 2013 provádělo Policejní prezídium v rámci vnitřní kontroly revizi vybraného vzorku 100 spisů ÚOKFK. Jednalo se o spisy, kde státní zastupitelství bylo informováno o probíhajícím řízení, tedy o věci typově odlišné od těch, na které poukazovala v dubnu 2013 na tiskové konferenci vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová. Nejvyšší státní zastupitelství následně obdrželo přehled těchto kontrolovaných spisů a uložilo provedení dohledových prověrek. Jednalo se o 27 věcí.

Dohledovými prověrkami byla posuzována činnost příslušných státních zástupců při výkonu dozoru. Nebyla zjištěna podstatnější pochybení státních zástupců.

Nadto z vlastní iniciativy provádělo státní zastupitelství kontrolu, zda bylo ve věcech vedených ÚOKFK informováno o probíhajícím šetření.

V 15 věcech bylo zjištěno, že tomu tak nebylo, přičemž v některých z nich bylo poté, co se o nich nyní státní zástupce dozvěděl, zahájeno nejen trestní řízení, ale i trestní stíhání.

PhDr. Helena Markusová

tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

Infodeska.cz