Finanční řízení podniku aneb vrácení DPH u nedobytných pohledávek


Většina z nás se mylně domnívá, že finanční řízení podniku zvládá na jedničku. O své zkušenosti by se mohli podělit lidé působící v managementu „prosperujících“ nadnárodních společností. Mnoho z těchto společností je v současné době v recesi či úplně ukončilo svou činnost. Dá se tomu zabránit? Dne 5. října promluvili zkušení odborníci na konferenci s názvem Finanční řízení podniku, která proběhla pod záštitou významného serveru mKonference.cz. Konference měla velký ohlas a účastnící se shodli na tom, že je třeba se tímto směrem mnohem více vzdělávat.

Konference na vysoké úrovni

Server mKonference.cz se zaměřuje na ekonomicko-legislativní konference a diskusní fóra pro Top management středně velkých a velkých korporací. Letos vsadili na druhotnou platební neschopnost, prevenci proti úpadku a zejména novelu týkající se vrácení DPH u nedobytných pohledávek.

Během dne vystoupilo na konferenci Finanční řízení podniku třináct řečníků pocházejících ze státní i komerční sféry. Odbornému programu dodávala lehkost a důvtip moderátorka Jana Víšková, bývalá šéfredaktorka ekonomické televize Z1 a nynější marketingová ředitelka České televize. Účastníci konference se měli možnost seznámit s teoretickým výkladem a důvodovou zprávou od Ing. Blanky Mattauschové, ředitelky odboru nepřímých daní z Ministerstva financí ČR. Blanka Mattauschová oficiálně zahájila první blok, na který plynule navázal a účastníky obeznámil s praxíMgr. Ing. Petr Toman z poradenské a auditorské společnosti KPMG Česká republika. Právě tato společnost se stala Hrdým partnerem celého projektu.

KPMG Česká republika jako důležitý partner projektu

Společnost KPMG Česká republika se stala významným partnerem celého projektu a svouodborností dala své postavení „velké čtyřky“ výrazně najevo. Přesvědčit jsme se o tom mohli při odborném výkladu pana Ing. Jiřího Medřického z KPMG Česká republika, který promluvil na témapřístupy při oceňování pohledávek a jejich portfolií. Dalším vystupujícím byl Mgr. Ing. Marek Švehlík, který hovořil o prevenci a ošetření smlouvy takovým způsobem, aby nedocházelo k neuhrazeným pohledávkám.

Celý den probíhal v unikátních prostorech v nejvyšším patře České republiky na pražském Pankráci mimo jiné díky generálnímu partnerovi, společnosti Coface. Country Manager pro Českou republikuspolu s obchodním ředitelem dali auditoriu najevo svoji nadnárodní sílu a postavení společnosti na evropském trhu.

Součástí konference byl bohatý raut

Dalším bodem programu byla přednáška o pojištění pohledávek a kredibilitě společností, konkrétně Rating & Scoring. Na toto téma pohovořili Ing. Martin Růžička a Ing. Pavel Schweiner. Abychom poukázali na to, že problematika neproplacených pohledávek v určené lhůtě není pouze údělem bohatých společností, promluvil na trendy v řízení středních a malých podniků známý řečník a rektor univerzity Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

V závěrečném bloku se účastníci konference dozvěděli zajímavé informace o efektivním vymáhání pohledávek formou rozhodčích řízení. JUDr. Jarmila Veselá, předsedkyně Komory pro krizové řízení a insolvenci v České republice, se ve své prezentaci zaměřila na narůstající početkonkurzních řízení a řešení těchto situací. Přednášku zakončil pan Gürlich, jednatel advokátní kanceláře Gürlich & Co., který se rovněž věnoval tématu konkurz a insolvence.

Následovala bouřlivá diskuse mezi řečníky a účastníky. Celý den byl navíc zpestřen sponzorskými dary v hodnotě několika tisíc korun a nechyběl bohatý raut. Účastníci, kteří měli štěstí a byli vylosováni, si sebou odnesli spoustu cenných a praktických darů.

Slovo manažera na závěr

Úspěšný projektový manažer David Zábrž k projektu řekl: „Projekt byl navržen tak, aby celé auditorium složené z Top managementu velkých firem mohlo interaktivně komunikovat s vystupujícími ihned po přednášce. V ceně vstupenky na konferenci bylo občerstvení a účastníci akce zde mohli ošetřit další postupy finančního řízení podniku ve fázi prevence proti neuhrazení pohledávky, vymáhání, konkurzu či insolvenci.“

Chcete-li se zúčastnit obdobné konference, můžete se těšit na témata jako externí řízení prosperujícího podniku nebo outsourcingové koučování firmy pohledem HR určené opět pro generální a výkonné ředitele. Projekt bude opět zaštítěn odbornými granty jako je ASMP ČR či SPŽ ČR. Více informací nejen o nadcházejících akcích najdete na serveru mKonference.cz.

Infodeska.cz