Vláda projedná rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu


Vláda se bude ve středu zabývat návrhem na změnu Ústavy ČR. Podstatou návrhu je rozšíření rozsahu ústavních kompetencí NKÚ tak, aby do jeho kontrolní působnosti spadalo jak hospodaření územních samosprávných celků s jejich majetkem, tak i hospodaření určených právnických osob veřejnoprávní povahy. Změna přispěje k snížení prostoru pro korupci ve veřejném sektoru.

Ústava ČR omezuje působnost NKÚ na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Hospodaření jiných subjektů než státu tak může NKÚ kontrolovat jen v případech, kdy tyto subjekty hospodaří se státním majetkem.

Podle předloženého návrhu však bude kontrolní působnosti NKÚ podléhat i hospodaření územních samosprávných celků s jejich majetkem, včetně finančních prostředků, které jsou součástí jejich rozpočtu. Ústavně zaručený princip samostatnosti výkonu územní samosprávy přesto zůstane zachován. Kontrola se totiž bude týkat pouze zákonnosti hospodaření a NKÚ nebude moci na základě jejích výsledků ukládat kontrolovaným subjektům žádná opatření zasahující do jejich činnosti.

Návrh dále rozšiřuje kontrolní působnost NKÚ i na některé další právnické osoby veřejnoprávní povahy stanovené zákonem. Podle návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který vláda projedná společně s navrhovanou změnou Ústavy ČR, budou takovými právnickými osobami mj. zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy, Česká národní banka či Česká televize.

Dnem předpokládané účinnosti návrhu, který vychází z programového prohlášení vlády, je 1. leden 2012. Podobnou právní úpravu, jež směřuje k širšímu rozsahu pravomocí nejvyšších kontrolních institucí, mají i další státy Evropské unie - například Polsko, Rakousko, Slovinsko, Portugalsko a Španělsko.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

Infodeska.cz