Ústavní soud zastavil řízení o neústavnosti tzv. S-karet


Ústavní soud rozeslal včera účastníkům řízení usnesení, kterým bylo zastaveno řízení ve věci posouzení neústavnosti právní úpravy tzv. S-karet. Plénum Ústavního soudu tak reagovalo na skutečnost, že dne 2. 10. 2013 nabyl platnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, který je účinný ke dni 1. 11. 2013.

Plénum Ústavního soudu konstatovalo, že to byl sám zákonodárce, který reagoval na námitky obsažené v návrhu skupiny senátorů na zrušení dosavadní právní úpravy, a proto nezbylo, než řízení podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastavit. V usnesení k tomu Ústavní soud dodal, že za situace, kdy zákonodárci sami vyvíjeli aktivitu směrem ke zrušení S-karet, považoval za souladné s principem subsidiarity vyčkat výsledku legislativního procesu. Je proto významné, že zákonodárce se na revizi a novelizaci napadené právní úpravy po podání návrhu na její derogaci k Ústavnímu soudu aktivně podílel, a ponechání možnosti zákonodárci, aby se sám vypořádal i s námitkami, které vznesli navrhovatelé v tomto řízení, se Ústavnímu soudu jeví jako souladné i se zásadami procesní ekonomie.

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu

Infodeska.cz