Úřad povolil převzetí laboratoří až po detailním prošetření ve 2. fázi řízení


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím povolil skupině MID EUROPA PARTNERS LLP převzít společnosti IMUNO s.r.o. a Laboratoře Euromedic s.r.o. Spojení bylo povoleno až po detailním posouzení v tzv. druhé fázi řízení, kde se původní obavy z možného narušení hospodářské soutěže nepotvrdily. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Skupina MID EUROPA PARTNERS působí na území České republiky mimo jiné v oblasti poskytování klinických laboratorních vyšetření, a to prostřednictvím společnosti AeskuLab Holding, přičemž poskytuje klinická laboratorní vyšetření v oborech biochemie (klinická chemie), hematologie, mikrobiologie, imunologie, alergologie a patologie. Nabývané společnosti jsou na území České republiky rovněž činné v oblasti poskytování klinických laboratorních vyšetření, a to ve stejných odbornostech jako skupina MID EUROPA PARTNERS.

Úřad posuzoval spojení soutěžitelů jak z hlediska jeho dopadů na celorepublikový trh klinických laboratorních vyšetření obecně, tak i na věcných subtrzích laboratorních vyšetření v oborech biochemie, hematologie, mikrobiologie, alergologie a imunologie a patologie. Kromě toho se Úřad zabýval také vlivem spojení na lokální (krajské) trhy v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.

S ohledem na skutečnosti, že na trzích, na nichž se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, budou mít odběratelé zachovánu možnost výběru dodavatelů služeb klinických laboratorních vyšetření, kteří pro ně představují plnohodnotnou alternativu ke spojujícím se soutěžitelům a že působení ve spojením dotčené oblasti je do značné míry regulováno (včetně ceny služeb laboratorních vyšetření), Úřad uzavřel své šetření s tím, že nedojde v důsledku spojení k podstatnému narušení hospodářské soutěže.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/038/HS015 – S719/2013/KS

Infodeska.cz