Upozornění na matoucí výzvy k úhradě poplatků za registraci ochranných známek


V poslední době jsme se opakovaně setkali s praktikami některých soukromých subjektů, na které bychom Vás tímto rádi upozornili. Jedná se o případy, kdy soukromé subjekty, zasílají vlastníkům průmyslových práv dopisy, které na první pohled působí dojmem faktury za registrační poplatek k průmyslovému právu.

Zpravidla se jedná o ochranné známky, užitné vzory či patenty a tyto dopisy působí dojmem, že byly zaslané některým z rejstříků průmyslových práv (OHIM, WIPO, EPO, UPV). V takovém dopise obvykle bývá uvedena částka, která je podstatně vyšší, než činí správní poplatek za podání přihlášky průmyslového práva, označení průmyslového práva a označení, že jde o registrační poplatek. Pro adresáty dopisů je zejména matoucí označení subjektů a uvedení log jako „OHMI“, „European Trade Marks and Designs“, „European Patent Agency“ apod., které jsou snadno zaměnitelné s názvy nebo logy oficiálních rejstříků. Dopis tak vyvolává dojem, že je oficiální výzvou příslušného rejstříku a že adresát je povinen uhradit požadovanou částku jako součást správního poplatku, a obavu adresáta, že neuhrazení takové částky by mohlo mít negativní dopady na jeho průmyslová práva. Ve skutečnosti se však jedná o nabídku služeb poskytovaných soukromými subjekty, jako je např. zařazení průmyslového práva do soukromých databází nebo jiných blíže neurčených služeb v oblasti průmyslových práv. Tyto subjekty nemají žádnou vazbu na kterýkoli z rejstříků a neuhrazení požadované částky nemá žádný vliv na registraci příslušného práva. Na tyto nekalé praktiky na svých stránkách upozorňuje jak národní Úřad průmyslového vlastnictví, tak OHIM, WIPO i EPO (OHIM, EPO, WIPO, UPV).

Infodeska.cz