ÚOHS povolil fúzi na knižním trhu


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů NEOLUXOR, s.r.o., na straně jedné, a ARRAVIET s.r.o., Knižní Klub Management, spol. s r.o., EUROMEDIA GROUP k.s., a IKAR, a.s., na straně druhé. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Podnikatelská skupina, do níž náleží společnost NEOLUXOR, působí na území České republiky zejména v oblasti knižního maloobchodu. Nabývané společnosti, tj. společnosti ARRAVIET, KKM, EUROMEDIA GROUP a IKAR jsou na území České republiky činné především v oblasti knižního nakladatelství a vydavatelství, knižního velkoobchodu a maloobchodu a souvisejícího doplňkového maloobchodního prodeje. Před uskutečněním fúze náležely společnosti EUROMEDIA GROUP, KKM a IKAR do skupiny Bertelsmann.

Spojující se soutěžitelé působí v oblasti vydávání a prodeje knih, a to konkrétně v oblastech knižního nakladatelství a vydavatelství, knižního velkoobchodu a maloobchodu. V důsledku posuzované transakce dochází také ke vzniku vertikální vazby mezi oblastmi knižního nakladatelství a vydavatelství a knižního velkoobchodu, na straně nabývaných společností, a knižním maloobchodem, kde působí NEOLUXOR.

Úřad dospěl ve správním řízení k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že tržní podíly spojujících se soutěžitelů po uskutečnění posuzovaného spojení budou relativně nízké a také s přihlédnutím k existenci dalších významných soutěžitelů na všech úrovních trhu knižního průmyslu v České republice.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/018/HS009 – S113/2014

Infodeska.cz