Uložení pokuty společnosti eMarketing CZ


Úřad uložil pokutu 480 000 Kč společnosti eMarketing CZ za šíření nevyžádaných obchodních sdělení. Uvedená společnost rozesílala po dobu přibližně jednoho roku obchodní sdělení v rozporu se zákonem o některých službách informační společnosti. Neprokázala předložením dokumentů, že adresáti rozesílaných sdělení poskytli souhlas s jejich zasíláním, ani nebylo prokázáno, že jde o zákazníky společnosti. Rozklad podaný jmenovanou společností v souvislosti s rozhodnutím Úřadu o uložení pokuty byl zamítnut a rozhodnutí o uložení pokuty bylo potvrzeno a je pravomocné.

Infodeska.cz