Uložení pokuty KB Penzijní společnosti, a.s.


Úřad uložil společnosti KB Penzijní společnost, a.s. pokutu ve výši 1 800 000 Kč za to, že zpřístupnila v době od 21. května do 23. července 2013 svým klientům využívajícím internetovou aplikaci MojeBanka osobní údaje nejméně 45 645 zájemců o penzijní produkty obsažené v interní databázi společnosti.

PhDr. Hana Štěpánková
tisková mluvčí, ÚOOÚ

Infodeska.cz