Ukončení smlouvy o ochraně investic s Itálií


Česká republika a Itálie se dohodly na ukončení své bilaterální investiční smlouvy s platností od 1. května 2009. Dvoustranné investiční smlouvy (Bilateral investment treaties - BITS) poskytují vzájemnou ochranu přes-hraničních investic mezi smluvními stranami.

Před svým vstupem do Evropské unie v letech 2004 a 2007, krajiny střední a východní Evropy spoléhaly na BITS jako nástroj k zachování jejich atraktivity jako místa pro zahraniční investory.

Evropská komise vyjádřila znepokojení nad tím, že vzhledem k rozšíření, ke kterému došlo v průběhu let 2004 a 2007 se jeví zbytečné, aby členské státy měly mezi sebou uzavřené BITS, protože většina jejich obsahu je nahrazena komunitárním právem.

Závěr, že veškeré investiční smlouvy ratifikované Českou republikou s jinými členskými státy EU, byly automaticky ukončeny přistoupením ČR k EU byla zamítnuta v mezinárodní investiční arbitráži se společností Eastern Sugar BV.

Spolu se zajištěním stejného zacházení jako s domácími investory a poskytnutím plné ochrany a bezpečnosti pro své investice, BITS také poskytují zahraničním investorům specifický mechanismus řešení sporů, obvykle za účasti mezinárodních rozhodců probíhající na nezávislé půdě.

To vedlo Evropskou komisi, aby varovala před možnými nerovnostmi potenciálně vznikajícími mezi investory, protože BITS umožňují některé spory je třeba řešit prostřednictvím rozhodčího řízení, čímž dochází k tomu, že klíčové otázky práva EU nejsou řešeny rozhodnutími Evropského soudního dvora.

Další investiční smlouvou, která má být dvoustranně ukončena v blízké budoucnosti je smlouva s Dánskem.

Infodeska.cz