Tisková zpráva - Rozhodčí doložky a jejich využití v praxi


Patříte-li mezi úspěšné podnikatele, jistě jste si nenechali ujít diskusní fórum na téma Rozhodčí doložky a jejich praktické využití, které se konalo 2. června 2011 v hotelu Majestic Plaza na Štěpánské ulici 33 na Praze 1. Diskusní fórum bylo doprovázeno celou řadou odborníků ze státní i komerční sféry. Právě na toto zajímavé, často opomíjené a vládou často diskutované téma jako jsou Rozhodčí doložky ve smlouvách, bylo předmětem další akce serveru mKonference.cz.

Diskusní fórum bylo určeno pro omezený počet účastníků z řad generálních, výkonných i HR ředitelů. Naplněný sál pro pětapadesát účastníků zaplněný do posledního místa svědčil o vysoké úrovni obsahové části, ale také o poptávce po tomto tématu.

Po oficiálním zahájení pořadateli začal svoji odbornou část fóra pan JUDr. Luděk Lisse, Ph. D., LL.M. z Rozhodčího soudu při IAL SE a hovořil trefně o rozdílech rozhodčího a soudního řízení. Dále plynule navázal na téma předností rozhodčího řízení, sepsání rozhodčí smlouvy a její důležité náležitosti. Po krátké Coffee break přestávce s bohatým občerstvením pro každého účastníka, následoval pan Mgr. Lukáš Nývlt, partner společnosti NH Partners, advokátní kancelář, s.r.o. a vystoupil s tématemZastupování v rozhodčím řízení advokátem. Zajímavým se také stalo jeho podtéma přednášky zaměřené na rozhodčí řízení v rámci evropské unie. Bylo zde konkrétně zmíněno na jednotlivých modelových situacích také poplatky různých zemí při rozhodčím řízení a ukázal nám tak pohled na důkladné zvážení nadnárodního rozhodčího řízení mezi jednotlivými státy.

Mezi dalšími významnými osobnostmi nechyběl také pan Mgr. Bc. Patrik Frk. Odpověděl nám na dotaz typu „K čemu využít rozhodčí nález“ a na něj opět navazující JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M. a jeho Rozhodčí řízení jako perspektivní nástroj vymáhání pohledávek.

V závěru před obědového bloku prezentoval velice významný rétorik a to přímo spoluautor projednávané novely, slečna JUDr. Helena Balvínová, z Ministerstva financí České republiky. Projednala osobně s auditoriem nejen připravované legislativní změny, ale také rozhodčí doložky ve sporech ze spotřebitelských smluv z pohledu Ministerstva financí.

Konference s velmi pozitivními ohlasy byla přínosem pro všechny účastníky nejen svojí vysokou úrovní a živou panelovou diskusí. V úplném zakončení dne pozval moderátor hosty na další, opět zajímavou akci, která reflektuje novelu insolvenčního zákona o vrácení DPH u nedobytných pohledávek. Více informací naleznete již nyní na www.mKonference.cz.

„Setkání se zúčastnil nejvyšší management nadnárodních korporací se silným postavením na tuzemském trhu a rádi bychom tímto pozvali i ředitele menších podniků, aby se zúčastnili další podzimní neméně zajímavé konference“, dodal po oficiálním zahájení akce Projektový manager David Zábrž.

Infodeska.cz