Tisková zpráva - Efektivní řízení DPH a daní komplexně – Praha, 4.4.2011


Daně – je téma, které je neoficiálně jedno z nejoblíbenějších slov pro podnikatele a finanční management. Nebo alespoň pro ty, kteří se daní obávají a nerozumí jim natolik, aby z nich profitovali. Na takovéto téma se konala přímo v srdci Prahy konference s názvem Efektivní řízení DPH a daní komplexně.

Během dopoledního setkání se ve třech tematicky rozdělených blocích vystřídali na danou problematiku řečníci ze společností, jako je KPMG či Schaffer & Partner. Ráno nás Ing. Ondřej Havle seznámil s novelou DPH, a jak ovlivní tato novela core business účastníků. Plynule tak předal slovo Mgr. Aleši Eppingerovi ze stejnojmenné společnosti, který hovořil o případech obrany proti Finančnímu úřadu, odvolání proti výsledku daňové kontroly, apod. Upozornil také na důležité podklady při daňové kontrole a podal několik legálních kroků, jak nad touto kontrolou vyzrát.

Po bohatém coffee breaku na švédských stolech, který byl situován v prostorech hotelu Majestic Plaza mistrně odprezentoval problematiku forenzního šetření a interního auditu Maroš Holodňák z nadnárodní poradenské společnosti KMPG.

Během dopoledního setkání se účastníci měli možnost dozvědět plno zajímavostí a v obdobném duchu se povede připravená stejnojmenná konference v Brně, dne 11. 4. 2011.

„Přednášející řečníci jsou důkladně prověřování o svých znalostech a vybíráni podle nejstriktnějších zásad“, dodává o celé akci Project Manager David Zábrž.

Infodeska.cz