Stížnost pro orušení zákona v neprospěch obviněného


Senát Nejvyššího soudu ve veřejném zasedání 19. 11. 2013 projednal stížnost pro porušení zákona podanou ministryní spravedlnosti v demisi Mgr. Marií Benešovou ve prospěch obviněného Jaroslava Schindlera (1985) a rozhodl, že Okresní soud ve Znojmě i Krajský soud v Brně porušily zákon v jeho neprospěch. Oba soudy rozhodovaly o obnově řízení a návrh zamítly, aniž by řádně projednaly všechny navržené důkazy. Nejvyšší soud proto obě tato rozhodnutí zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu ve Znojmě k novému projednání. V tomto řízení je pak okresní soud vázán rozhodnutím Nejvyššího soudu a bude muset znovu řádně provést všechny důkazy a znovu rozhodnout o obnově řízení.

Ve věci Jaroslava Schindlera (zkráceně) jde o případ loupeže, kdy byla v roce 2004 ve Znojmě v ulici Dr. Janského přepadena poštovní doručovatelka. Za to byl odsouzen právě Jaroslav Schindler, který vinu od počátku popíral, spolu s dalším pachatelem. V průběhu dalšího období byl za tuto loupež odsouzen jiný muž. Jaroslav Schindler požádal na základě nových skutečností, zejména doznání jiného pachatele a jeho odsouzení, o obnovu řízení. V té navrhl další důkazy, které však okresní soud řádně neprojednal a obnovu řízení zamítl. Krajský soud v Brně pak rozpory neodstranil a rozhodnutí okresního soudu potvrdil.

Nejvyšší soud proto obě rozhodnutí zrušil jako chybná a nařídil okresnímu soudu provést řádně všechny důkazy a znovu rozhodnout.
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu je konečné a není proti němu opravný prostředek přípustný.

Infodeska.cz