Společné stanovisko ÚOHS a MMR k prokazování kvalifikačních předpokladů


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uveřejnil společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS k prokazovaní kvalifikačních předpokladů po posledních novelizacích, které v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a s novelizací zákona o zaměstnanosti změnily způsob prokazovaní základních kvalifikačních předpokladů.

Podle tohoto stanoviska se již zahájená řízení dokončí podle dosavadních předpisů, tj. nové kvalifikační předpoklady se v probíhajících řízení neprokazují.

http://www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky/
Infodeska.cz