Smluvní limitace náhrady škody v obchodněprávních vztazích konečně povolena


Dne 29.11.2011 byl ve sbírce listin vyhlášen zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mimo zavedení řešení problematiky souběhu funkcí statutárního orgánu či jeho člena se zaměstnaneckým poměrem v novém § 66d, obsahuje tato tento zákon definitivní řešení možnosti smluvní limitace škody v novém znění § 386.

Dle nového znění se bude možno s účinností od 1.1.2012 ve vztazích upravených obchodním zákoníkem dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nebude ani nadále moci vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit.

Za celou podnikatelskou i právnickou obec tuto změnu, která byla logickým vyústěním akademických i praktických diskusí trvajících dlouhá léta, velice pozitivně vítáme.

Infodeska.cz