Sdělení ministerstva k otázce platnosti investiční dohody se Slovenskem


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje s odvoláním na nótu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě č. j. 624/2009 ze dne 30. července 2009, že Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1992 v Bratislavě, pozbyla platnosti a aplikovatelnosti dnem 1. května 2004.

Tím tedy zřejmě dochází k finálnímu vyřešení otázky platnosti Dohody o ochraně investic se Slovenskou republikou, o které bylo pojednáno mimo jiné již tady .

Otázkou nicméně i nadále zůstává, z jakého důvodu bylo jako datum ukončení platnosti této Dohody zvoleno právě 1. května 2004.

Infodeska.cz