Rozhodčí doložky a jejich využití v praxi, 2. 6. 2011


Podnikatelé v naší republice dobře vědí, že soudy jsou velice pomalé, neflexibilní a často hrají právě z těchto důvodů proti jejich podnikání. Ví ale, o jiné možné variantě? Slyšeli jste už Vy o zrychleném rozhodčím či mediačním řízení, arbitráži?

Poukázat a vysvětlit výhody, řešení či úskalí rozhodčích doložek nám na konferenci trefně nazvané „Rozhodčí doložky a jejich využití v praxi“ představí největší odborníci v České republice. Za státní nezávislou sféru zde promluví Mgr. František Korbel, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti České republiky a zároveň tak zahájí toto dopolední setkání. Dále plynule naváže pan JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout – Rozhodčí soud ČR, který se zároveň stal generální partnerem celého projektu. V zahájení bude hovořit o rozdílech rozhodčího a soudního řízení, následně ho v dalším bloku vystřídá odborník nejvyšší úrovně, pan JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M. na téma předností rozhodčího řízení, sepsání rozhodčí smlouvy a její důležité náležitosti. Přibližně v 10:15 hod. se hosté mohou těšit na výborný coffee break, který bude připraven ve foyer hotelu.

Po krátké přestávce svoji prezentaci představí Mgr. Lukáš Nývlt, partner společnosti NH Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Není překvapením, že jeho téma zní „Zastupování v rozhodčím řízení advokátem“. Než se však dostane na řadu paní JUDr. Helena Balvínová, z Ministerstva financí ČR, vrátí se za řečnický pult Rozhodčí soud ČR s tématy týkající se správného využití rozhodčího nálezu či efektivní vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení.

O zakončení velice pestrého dopoledne se postará již zmiňovaná paní Balvínová z Ministerstva financí. Za státní sféru zde pohovoří na téma týkající se rozhodčích doložek ve sporech ze spotřebitelských smluv, zejména právě z pohledu Ministerstva financí České republiky. „Hosté se mají v tento den, díky odbornosti řečníků opravdu na co těšit“, dodal manažer celého projektu David Zábrž, jedním dechem dodává, že společnost zaštiťující webový server mKonference.cz, která pořádá právě ekonomicko-legislativní konference má v záloze ještě spoustu zajímavých témat, které bude realizovat pro odbornou veřejnost.

Tato konference se koná 2. červa 2011 v době 9 – 13:00 hod. v hotelu Majestic Plaza na Štěpánské 33, Praha 1. Cena vstupenky činí 1 200 Kč bez DPH, včetně všech materiálů, občerstvení, wifi, atd. Více informací o naleznete na stránkách www.mKonference.cz.

Infodeska.cz