Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví


Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Zahájení příjmu plných žádostí o poskytnutí dotace je 1. 9. 2009. O dotace mohou žádat fyzické osoby, malé a střední podniky, VŠ a veřejné výzkumné instituce.

Dotace je až 1 mil. Kč a pro fyzické osoby, malé a střední podniky až 45 % výdajů, výdaje se vztahují na výdaje za patentové zástupce, překlady, správní poplatky.Dotaci lze uplatnit na získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí).

Infodeska.cz