Prezident jmenoval dva nové soudce Ústavního soudu


Když v prosinci 2013 uplynulo funkční období soudce Jiřího Nykodýma, počet soudců Ústavního soudu se snížil na třináct. Ústavní soud proto vítá, že prezident republiky dnešního dne jmenoval dva nové soudce, s jejichž příchodem začne Ústavní soud znovu pracovat v plném složení.

Prvním z dnes jmenovaných soudců je Jan Musil, který byl soudcem Ústavního soudu již v letech 2003 – 2013, a který tak bude zárukou kontinuity výkonu ústavního soudnictví. Jan Musil je uznávaným odborníkem a profesorem v oblasti trestního práva, emeritním rektorem Policejní akademie a členem řady odborných a vědeckých institucí.

Jiří Zemánek, druhý jmenovaný soudce Ústavního soudu, je také spjatý s akademickým prostředím. Byla to především Právnická fakulta Univerzity Karlovy, kde aktivně působil v oblasti mezinárodního práva a od devadesátých let minulého století je jedním z našich nejuznávanějších odborníků na evropské právo.

Oba noví soudci mají rozsáhlé teoretické i praktické zkušenosti v oblasti ochrany lidských práv, a proto mohou společně s dalšími kolegy účinně garantovat ochranu ústavnosti v naší zemi.

Podrobné životopisy obou nových soudců jsou dostupné zde.

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu

Infodeska.cz