Převzetí vydavatele časopisů SANOMA bylo povoleno


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ASTROSAT, spol. s r. o. / Sanoma Media Praha s. r. o. a Sanoma Media CZ a. s. Rozhodnutí již je pravomocné.

Podnikatelská skupina, jejíž součástí je společnost ASTROSAT, působí na území České republiky zejména v oblastech vydávání periodického tisku (deníků i časopisů), zveřejňování inzerce v periodickém tisku, provozování webových stránek a zveřejňování inzerce na webu. Společnosti Sanoma Media Praha i Sanoma Media CZ se zabývají zejména vydáváním časopisů, zveřejňováním inzerce v časopisech, provozováním webových stránek a zveřejňováním inzerce na webu.

K překrývání činností spojujících se soutěžitelů dochází zejména v oblastech vydávání časopisů (konkrétně společenských časopisů a časopisů o vaření) a zveřejňování inzerce v časopisech a na internetových stránkách, nicméně tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantních trzích bude relativně nízký.

Úřad na základě svého šetřené dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na velikost tržních podílů dosahovaných spojujícími se soutěžiteli a s přihlédnutím k přítomnosti řady silných konkurentů působících na posuzovaných trzích.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/012/HS005 – S041/2014

Infodeska.cz