Připomenutí zakona o registrech a opětovného zavedení používání zkratky IČO


V praxi se denně při identifikaci subjektů (ve smlouvách, soudních podáních atd.) setkáváme s označením IČ, tedy identifikační číslo. Dovolujeme si tímto jenom ve krátce připomenout, že tato zkratka byla s účinností od 1.7.2010 nahrazena opětovně zkratkou IČO.

Zkratka IČO byla v minulosti používána ve významu identifikační číslo organizace a byla do právního řádu opětovně zavedena zákonem 111/2009 Sb., o veřejných registrech (dále jen zákon o registrech). Nově zavedená úprava (konkrétně § 24 písm. c) zákona o registrech) již ovšem zkratku IČO nevymezuje jako zmiňované identifikační číslo organizace, ale jako identifikační číslo osoby. Zákon o registrech dále zavádí také zkratku IČP, tedy identifikační číslo provozovny, které slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem.

Infodeska.cz