Legislativní rada vlády projedná na výjezdním zasedání nový občanský zákoník


Výjezdní zasedání LRVv Kroměříži se pod vedením jejího předsedy Jiřího Pospíšila uskuteční od čtvrtka do neděle. Bude mít jediné téma – nový občanský zákoník a s ním spojenou rekodifikaci soukromého práva v České republice.

„Současný občanský zákoník je zcela nevyhovující. I přes jeho rozsáhlé novelizace po roce 1990 stále preferuje strnulé představy státu o uspořádání soukromých vztahů a odchylky postihuje sankcí absolutní neplatnosti. Tím oslabuje právní jistotu občanů. Právní úprava občanskoprávních vztahů je dnes navíc kvůli četným novelizacím roztříštěna do desítek zvláštních zákonů. Zákoník také nedostatečně chrání osobnost člověka a zájmy poškozených,“ uvedl ministr Pospíšil.

První výjezdní zasedání Legislativní rady vlády k rekodifikaci soukromého práva se uskutečnilo rovněž v Kroměříži, a to na jaře 2009, tedy po devíti letech prací na novém civilním kodexu. Vláda Mirka Topolánka předložila nový občanský zákoník Poslanecké sněmovně ČR v květnu 2009, těsně před svým pádem. Po nástupu úřednického kabinetu se legislativní proces zastavil. Pro stávající vládu se stal nový občanský zákoník hlavní prioritou v oblasti legislativy a justice; ministerstvo spravedlnosti na návrhu proto dalšího půl roku pracovalo a věcně jej rozšířilo o úpravu vlastnictví bytů.

Návrh občanského zákoníku zahrnuje úpravu osobního statusu člověka, rodinného práva, věcných práv, práva dědického a práva závazkového. Přináší především podporu principu svobodné vůle. Dává občanovi volnost, aby sám určoval svoje právní vztahy a samostatně se rozhodoval v různých životních situacích. Nabytí účinnosti nového kodexu se navrhuje od 1. ledna 2013.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

Infodeska.cz