Novela zákona o advokacii


Dne 13.5.2009 schválila ve třetím čtení poslanecká sněmovna novelu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „Zákon o advokacii“), kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Českou advokátní komorou.

Podle tiskové mluvčí ministerstva spravedlnosti novela Zákona o advokacii uznává smluvní typ tzv. spolupracujícího advokáta s advokátní kanceláří. Až dosud mohli advokacii vykonávat prostřednictvím společnosti pouze advokáti, kteří byli jejími společníky, což je zejména u kapitálových společností nestandardní praxe. Zavedením možnosti poskytovat právní služby prostřednictvím zaměstnaných advokátů se tak advokacie přiblížila ostatním druhům podnikání, čímž ostatně také do značné míry reflektuje potřeby advokátní praxe. Novela dále umožňuje advokátům pracovně právní vztah, pokud jde o oblast vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou či uměleckou.

Dalšími podstatnými novinkami jsou kupříkladu možnost konverze elektronických dokumentů advokáty, možnost, aby advokátní koncipienti s praxí delší než 2 roky mohli činit prohlášení o pravosti podpisů a nebo třeba zavedení pravidel pro poskytování právních služeb na území ČR zahraniční společností. Novela rovněž předpokládá používáni talárů advokáty v trestním řízení a v řízení před Nejvyšším soudem.

Pokud novela projde i zbytkem legislativního procesu, měla by nabýt účinnosti 1.9.2009.

Infodeska.cz