Novela obchodního zákoníku nabyla účinnosti


Dne 20.7.2009 byl ve sbírce zákonů vyhlášen a současně nabyl účinnosti zákon č. 215/2009 Sb., jehož nevýznamnějším prvkem je novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jedním z nejvýznamnějších důsledků této novely je stanovení podmínek, za kterých je přípustná finanční asistence či změny oceňování vkladů při zvyšování základního kapitálu. Z původního vládního návrhu, jak byl předložen, bohužel nebyly přijaty navrhované změny §196a Obchodního zákoníku ani vypuštění ustanovení §386 odst. 1 Obchodního zákoníku z výčtu kogentních ustanovení. Možnost smluvní limitace náhrady škody tedy zůstává nadále zahalena jakýmsi neurčitým tajemstvím.

Infodeska.cz