Novela insolvenčního zákona


Jako jedno z opatření proti hospodářské krizi schválila vláda dne 5.3.2009 novelu zákona 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Jejím účelem je přispět k zachování životaschopných podniků resp. subjektů, které se dostaly do potíží, a chránit zaměstnance před ztrátou místa či před insolvencí zaměstnavatele.

„Nové změny v insolvenčním zákoně v rámci protikrizových opatření znamenají větší ochranu pro firmy, které se v této složité době mohou dostat do neřešitelných problémů. Novela dává podnikům možnost oddlužení a plynulého fungování namísto jeho zániku," uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Dle ministra Petra Nečase „novela především usnadní restruktualizaci podniků v platební neschopnosti. Je to snaha uchránit pracovní místa a zachovat životaschopné části podniku."

Pro zvýšení ochrany zaměstnanců bude kupříkladu zavedena možnost požádat o platy za sedm měsíců v období kolem termínu podání insolvenčního návrhu. Doposud měli přitom podle ministra práce a sociálních věcí Nečase nárok na půlroční mzdu před měsícem, ve kterém byl insolvenční návrh podán. Pro podniky bude naopak výhodné odložení povinnosti platit dlužné částky pojistného na sociální zabezpečení za své zaměstnance po dobu moratoria.

Infodeska.cz