Novela exekučního řádu nabyla účinnosti


Dne 1.11.2009 nabyl účinnosti zákon č. 286/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) – tzv. Střední a kárná novela exekučního řádu. Další informace k této novele jsou rozebírány v tomto článku zde na eLAW.cz.

Infodeska.cz