Nové znění INCOTERMS 2010


Mezinárodní obchodní komora v loňském roku připravila revizi dodacích podmínek INCOTERMS a vydala nové znění tzv. INCOTERMS 2010, které jsou platné a účinné od 1.1.2011. Tato verze nahradila dosud užívané INCOTERMS 2000 a reflektovala některé potřeby obchodních partnerů vyplývající z jejich praktického používání.

Nové znění podmínek ovšem nevylučuje, ostatně jak tomu bylo i vždy v minulosti, používání starších verzí INCOTERMS, s tím, že tato skutečnost by měla být explicitně uvedena ve smlouvě, případně objednávce, či její akceptaci.

Celkový počet standardních dodacích podmínek se od 1.1.2011 snížil na 11, přičemž 9 z dodacích podmínek zůstává bez větších změn, čtyři byly úplně zrušeny a nahrazeny dvěma zcela novými.

Doložkami, které byly vypuštěny jsou DEQ, DAF, DES a DDU a nahradit je mají nové doložky DAT (delivered at terminal) a DAP (delivered at place). Pokud budou obchodní partneři i nadále chtít používat zrušených dodacích podmínek, je vhodné u příslušné podmínky vždy uvést dovětek INCOTERMS 2000.

DAT – stručný popis nové doložky

Prodejce nese náklady, riziko a odpovědnost až do vyložení (doručení) zboží do příslušného překladiště, kontejnerového depa nebo do jiného skladiště v místě určení. Prodávající může být povinen platit zdržné. Prodávající je dále povinen odbavit zboží pro vývoz (ne pro dovoz). Doložka DAT nahrazuje doložky DEQ a DES.

DAP – stručný popis doložky

Prodejce nese náklady, riziko a odpovědnost za zboží až dokud není zboží dáno k dispozici kupujícímu v místě určení. Prodávající je povinen odbavit zboží pro vývoz (ne pro dovoz). Doložka DAP nahrazuje doložky DAF a DDU.

U některých dodacích doložek, které zůstaly zachovány (FAS, FOB, CFR a CIF) došlo k úpravě přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího ze stávajícího momentu předáním „přes zábradlí lodi“ na jednoznačnější naložení na palubu lodi.

Infodeska.cz