Nové pokyny pro státní podporu investic v rámci rizikového financování


Malé a střední podniky a malé a inovativní společnosti se střední tržní kapitalizací, obzvláště když jsou nové na trhu, mají často problém zajistit si prostředky pro své projekty. Dochází tak k selhání trhu, které je možné napravit poskytnutím podpory ze strany státu.
V průběhu modernizace pravidel veřejné podpory přijala Evropská komise nové Pokyny pro státní podporu investic v rámci rizikového financování, které mají usnadnit zprostředkování potřebných prostředků pro výše zmíněné podniky. Veřejná podpora může prostřednictvím finančních nástrojů a dalších opatření přilákat investice právě do výše zmíněných projektů.

Stávající pokyny přijaté v roce 2006 a doplněné v prosinci 2010 zůstávají platné do 30. června 2014, od 1. července 2014 pak budou platit nové pokyny.

Nové pokyny v angličtině platné od 1. července 2014:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_guidelines_en.pdf

Stávající pokyny v češtině platné do 30. června 2014: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:CS:PDF

Tisková zpráva Evropské komise k přijetí nových pokynů v angličtině: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-21_en.htm

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/005/VP003

Infodeska.cz