Nová výše sazeb pro navrácení veřejné podopory


V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba ve výši 0,58 % od je účinná od 1. 4. 2014.

Infodeska.cz