„Neproplacené pohledávky? Vrátíme Vám DPH!“ odpovídá stát na dlouholetý nátlak komerční sféry


Zásadní novela se již stala skutečností. Hospodářská recese pomalu odchází, poctivým podnikatelům však nahrává ještě jiná záležitost na trhu. Je to schválená novela DPH, kdy je možno vrátit DPH u nedobytných pohledávek. Je to správný krok? Je novela reálná a opravdu podnikateli vrátí stát peníze zpět?

Zda ano, tak za jakých podmínek? Odpovídat bude nejen ředitelka odboru Nepřímých daní, Ing. Blanka Mattaushová z Ministerstva financí ČR na konferenci konané 5. října 2011 v nejvyšším patře republiky!

Na základě praxe západních zemí a dlouhodobého nátlaku Hospodářské komory ČR je schválena tato zásadní novela. Sami dobře víme, že druhotná platební neschopnost a odvádění DPH státu může ohrozit i dobře prosperující společnost. Novela zákona o DPH by měla právě v tomto ohledu podnikatelům pomoci. Této změně v praktickém životě a dalším atraktivním tématům se bude věnovat na konferenci také generální partner setkání, společnost Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko či poradenská korporace KPMG Česká republika s.r.o.

Pravidelné podnikatelské setkání s názvem Finanční řízení podniku aneb vrácení DPH u nedobytných pohledávek zahájí v 9 hodin již zmíněná ředitelka odboru nepřímých daní z Ministerstva financí ČR, paní Ing. Blanka Mattauschová. Seznámí nás s doprovázejícími paragrafy či důvodovou zprávou. Poté vliv novely zákona o DPH na praktický život upřesní zástupce ze společnosti KPMG Česká republika s.r.o. KPMG poradí s konkrétními dopady na komerční sféru a na modelovém příkladu poukáže na reálné provedení. Jelikož téma celé konference nese název „Finanční řízení podniku“, můžete si také připravit dotazy na pohledávky a jejich řešení, také financování, factoring, Rating & Scoring, či jak efektivně vymoci pohledávku – soudní, mimosoudní cestou, či snad uzavřít rozhodčí doložku? Jak se chovat, když už je pozdě aneb komparace konkurzního a insolvenčního řízení.

Po obědové pauze tvořené z několika různých druhů české i světové kuchyně, proběhne odpolední blok zaměřený na prevenci společnosti, obrana proti úpadku, konkurzní či insolvenční řízení. Zahájí jej zástupce Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice, o.s., spíše známa pod zkratkou KSKŘI; a to přímo JUDr. Jarmila Veselá, tentokrát na téma: Rizika pohledávek vznikajících při provozování podniku v rámci insolvenčního řízení. Řešení konkurzního řízení pak nastíní JUDr. Richard Gürlich, Ph. D. z advokátní kanceláře Gürlich & Co. V tomto bloku opět vystoupí Hrdý partner nejen zabývající se daněmi, ale také interními audity, restrukturalizací, zvyšováním podnikatelské výkonnosti, ale i například právními službami.

Konference je zaměřena na neoblíbené situace, které řeší každý generální, finanční ředitel či jednatel společnosti. Daně a pohledávky, na první pohled sice zcela vzdálená témata, ale v závěru jsou více provázány, než si dokážeme představit. „Celý projekt je navržen tak, aby byl schopný jednoduchou formou a uchopitelně prezentovat tuto problematiku vyššímu managementu a souvisejícím pozicím“, dodal Project Manager David Zábrž. Pro více informací sledujte webové stránky www.mKonference.cz, kde si můžete zakoupit symbolické vstupné nebo se dozvíte více o připravovaných projektech.

Infodeska.cz