Rozhodnutí Nejvyššího soudu k výpovědi z nájmu bytu


Nájemník nesmí dostat výpověď z nájmu v bytě pokud si během nájemního vztahu pořídil vlastní rodinný dům, který považuje za dům určený k rekreaci. Výpověď z nájmu nesmí dostat ani v tom okamžiku, když tento dům obývá dlouhodobě.

Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně sp. zn. 26 Cdo 3482/2010, který při řešení takovéhoto případu vydal právní větu: „Na nájemnících nelze spravedlivě požadovat, aby užívali k bydlení pouze jeden byt (§711 odst. 2 písm. c) obč. zákoníku), jestliže si svůj rodinný dům (který mají vedle nájemního bytu) pořídili pro rekreační účely a pro tyto účely ho (i po případné rekonstrukci) dlouhodobě užívají.“

Tento právní názor tak ukončil dohady o tom, zda majitelé nájemních domů nebo obce mohou dát výpověď z nájmu v bytě jen proto, že si nájemník pořídí dům, který považuje za dům určený k rekreaci. Přitom není podstatné, zda byl dům původně zkolaudován pro trvalé užívání.

Nejvyšší soud tak v konkrétním posuzovaném případě řešill právní pohled na výpovědi z bytů, které dostávají nájemníci, kteří získali další dům a část roku v něm bydlí. V poslední době je to problém především nájemníků v obecních bytech, ale stává se to i v některých soukromých nájemních domech.

K přijetí tohoto právního názoru použil senát 26 Cdo případ manželů z Prahy 8, kteří dostali výpověď z nájemního bytu soukromého majitele. Obvodní soud pro Prahu 8 tuto výpověď z nájmu 23. 6. 2009 potvrdil. Důvodem bylo to, že manželé koupili rodinný dům v okr. Příbram k rekreačnímu užívání, ale dům byl zkolaudován pro trvalé užívání jako rodinný dům.

Odvolací Městský soud v Praze 30. 10. 2006 rozsudek obvodního soudu zrušil a rozhodl o neplatnosti výpovědi z nájmu s tím, že po nájemních nelze požadovat, aby koupený dům užívali k trvalému bydlení. Rozhodl tak, že výpověď z bytu je neplatná.

Majitel tedy podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, který dovolání zamítl s tím, že skutečně nelze po nájemních nelze spravedlivě požadovat, aby koupený dům užívali k trvalému bydlení. Současně Nejvyšší soud schválil v kolegiu právní názor: „Na nájemnících nelze spravedlivě požadovat, aby užívali k bydlení pouze jeden byt (§711 odst. 2 písm. c) obč. zákoníku), jestliže si svůj rodinný dům (který mají vedle nájemního bytu) pořídili pro rekreační účely a pro tyto účely ho (i po případné rekonstrukci) dlouhodobě užívají.“

Infodeska.cz