Ministryně spravedlnosti vzala zpět stížnost pro porušení zákona v kauze CS Fondy podané ve prospěch obviněného Ing. Pavla Tykače


Ministryně spravedlnosti Helena Válková zaslala Nejvyššímu soudu ČR zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného Ing. Pavla Tykače podala její předchůdkyně v úřadu Marie Benešová dne 30. 12. 2013.

„Vzhledem k tomu, že bylo ve věci podané stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněného Ing. Pavla Tykače nařízeno už na tento týden veřejné zasedání u Nejvyššího soudu, rozhodla jsem se rychle prostudovat příslušný spis a na základě toho jsem došla k jednoznačnému závěru, že podání stížnosti nepovažuji za důvodné,“uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Ministryně spravedlnosti se přiklonila ke zdůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2013, kdy byla ústavní stížnost obviněného Ing. Pavla Tykače odmítnuta jako nedůvodná.

Ministryně spravedlnosti dále uvedla, že také Nejvyšší státní zastupitelství v rámci přezkumného řízení zdůraznilo, že případné podání stížnosti pro porušení zákona by bylo v dané věci v rozporu s ústavním pořádkem dle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, podle kterého jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby.

Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Infodeska.cz