Ministerstvo zpětně vyplatí náhrady soudcům


Ministryně spravedlnosti Helena Válková rozhodla, že soudcům budou zpětně vyplaceny paušální náhrady dle § 5 odst. 2a zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Po zvážení a vyhodnocení celé situace a po projednání s představiteli justice se ministryně spravedlnosti rozhodla zabránit dalším individuálním žalobám soudců a uvolnit prostředky z kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Plošné vyplacení těchto náhrad eliminuje také výdaje za náklady soudního řízení.

Deficit, který vznikne v příslušné kapitole, Ministerstvo spravedlnosti pokryje z úspor minulých let, popřípadě z centrální rezervy vytvořené pro ostatní běžné výdaje justiční části resortu. Dle propočtů by se mělo za příslušné období jednat o částku 11 000 Kč až 13 000 Kč na jednoho soudce.

Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

Infodeska.cz