Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku


Český telekomunikační úřad uložil společnosti UPC Česká republika, s.r.o., pokutu ve výši 1 000 000 Kč za užití klamavé obchodní praktiky. Sankcionovaný subjekt od září 2011 do září 2012 nabízel balíčky svých produktů s uvedením slibu „jedinečná cena, která platí napořád“, přičemž od 1. ledna 2013 je přestal účtovat v původních garantovaných cenách.

Jde o jednu z nejvyšších pokut uloženou ČTÚ podnikateli v elektronických komunikacích za správní delikt na úseku ochrany spotřebitele (porušení zákazu nekalých obchodních praktik). Jednání společnosti UPC Česká republika, s.r.o., úřad vyhodnotil jako zvlášť závažné vzhledem k tomu, že uvedla v omyl spotřebitele, který je ve vztahu tou slabší stranou a nemá prostředky ani možnosti, jak se tomuto klamavému jednání aktivně bránit. Jedinou možností spotřebitele při nedodržení ujednaných podmínek smlouvy je odstoupení od této smlouvy, což je pro spotřebitele tou nejméně vhodnou s ohledem na nutnost zřizování nové služby, možné finanční zatížení např. při vracení zapůjčeného modemu a na časovou náročnost při změně smluvních vztahů u nového poskytovatele.

Společnost se ve správním řízení hájila tvrzením, že svému závazku nemohla dostát vzhledem ke stoupajícím nákladům – nárůstu plateb za energie a poklesu ekonomické výkonnosti. Přestože by ani tyto okolnosti nemohly být důvodem k tomu, aby užitou klamavou obchodní praktiku ospravedlnily, ČTÚ v rámci šetření ze statistických dat zjistil, že ceny elektrické energie v roce 2012 naopak klesaly a ekonomické výsledky operátora byly v roce 2012 o 130 milionů korun lepší než v roce předchozím.

Rozhodnutí o pokutě zatím není pravomocné.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Infodeska.cz