Kontrola společnosti ZnanyLekarz


Inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů při kontrole společnosti ZnanyLekarz, sídlící v Polské republice, konstatovala, že tato společnost zpřístupňuje na webových stránkách www.znamylekar.cz údaje i na území České republiky, a dovodila z ustanovení zveřejněných na stránkách uvedené společnosti následující závěry: V části „Základní profil“ společnost neporušuje zákon o ochraně osobních údajů, pokud zveřejňuje údaje, které získává z veřejných zdrojů (např. z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky). Avšak osobní údaje zdravotnických pracovníků, které jsou zveřejňovány v části „Názory a informace“ (diskusní fórum), u nichž společnost nedisponuje platnou registrací ani souhlasem, porušuje zákon o ochraně osobních údajů a je povinna jejich údaje z diskusního fóra ihned odstranit.

Kontrola rovněž konstatovala, že jakmile se společnost dozví o zřejmě protiprávní povaze některé ze zveřejněných informací, je povinna tuto situaci řešit v souladu s ustanovením zákona o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) – tj. takové údaje odstranit, případně blokovat, než je potvrzena jejich skutečná povaha. Pokud má ovšem v daném případě dotčený zdravotnický pracovník zájem řešit věc soudní cestou i po odstranění údajů, je společnost ZnanyLekarz povinna zajistit vedení přesných údajů registrovaných osob (Uživatelů), které příspěvek na diskusní fórum vložily tak, aby dokázala jejich údaje na žádost předat zdravotnickému pracovníkovi, který hodlá uplatnit občansko-právní žalobu.

V případě čtyř stěžovatelů, kteří původně u společnosti provedli registraci – čímž společnosti poskytli souhlas se zveřejňováním svých údajů i na diskusním fóru –, avšak následně svůj souhlas odvolali, je společnost povinna jejich osobní údaje odstranit, a to z rozhodnutí kontrolující inspektorky ihned.

Více k provedené kontrole na www.uoou.cz/Dozorová činnost/Kontrolní činnost inspektorů.

PhDr. Hana Štěpánková
tisková mluvčí, ÚOOÚ

Infodeska.cz