Konference o regulaci reklamy a k „protikorupčnímu“ návrhu novely zákona č. 40/1995 Sb.


Vážení kolegové, rád bych pozval ty z vás, kterým také přijde až neuvěřitelný a hlavně zcela nepřijatelný návrh novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, připravený MZ ČR, na konferenci k obsahu tohoto návrhu i k dalším kritickým tématům dané oblasti.

Jako pozvánku na tuto akci která se koná 25. 5. v Praze (pořadatelem je Ústav práva a právní vědy; bližší informace na www.ustavprava.cz) vezměte prosím následující informace:

  • Tuto informaci jsem Vám předvedl a šířil na tomto místě s jednoznačným obchodním cílem a podporou pořadatele této akce, což je podnikatelský subjekt. Přesto mé chování není reklamou a tato informace proto žádné regulaci nepodléhá. (Klidně vás tedy mohu uvést v omyl třeba tím, že tato akce bude ZDARMA pro všechny, kteří jsou menší než 170 cm a starší než já.)
  • Nejedná se také o žádnou skrytou reklamu. Pokud by přesto na vaší straně vznikaly pochyby, pak pouze pro vaši útěchu prohlašuji, že to reklama je, a tím by měl být problém vašeho rozhořčení zcela vyřešen.
  • Pokud by nějaký držitel etického kodexu veřejně prohlásil toto mé chování za neetické, je jakékoliv takové jeho prohlášení nelegální. (Uvážím žalobu proti němu.)
  • A pokud by soud případně rozhodl v můj neprospěch a tuto zprávu označil za mou reklamu a našel na ní něco nelegálního, pak vám sděluji, že se k tomu klidně přiznám. Stejně jsem nespáchal žádný přestupek. To, že někdo jednoznačně provedl reklamu ještě totiž neznamená, že je jejím zadavatelem, zpracovatelem nebo šiřitelem. Pokud si někdo umí dělat reklamu tak, aby nikým z této trojice odpovědných subjektů „nebyl“ – pak si jej chytejte se správními delikty třeba po polích...

Věřím, že si o těchto fintách a červích dírách našich nekonformně vykutálených právních norem přijdete rádi poslechnout více.

Budu se těšit na společné setkání

Jan Vavrečka

Infodeska.cz