Konference: DPH nově u neproplacených pohledávek nepatří státu!


Působíte ve vyšším managementu nebo podnikáte? Neplaťte zbytečné daně, které státu odvádět nemusíte! Server mKonference.cz opět pořádá konferenci reflektující významnou novelu ohledně vrácení DPH u nedobytných pohledávek.

Přijďte 5. října 2001 na konferenci Finanční řízení podniku, dozvíte se nejen o možnosti navrácení daně z přidané hodnoty (DPH) u nesplacených a nedobytných pohledávek, ale i další podnětné informace. Přihlaste se na www.mKonference.cz včas, kapacita sálu je omezena.

Na konferenci konané v konferenčním centru TOWER v nejvyšším patře České republiky s ojedinělým výhledem na Prahu, se dozvíte více o možných alternativách vrácení DPH státem. „V předešlých letech jsme museli odvádět DPH státu v pozici věřitele vůči insolventnímu obchodnímu partnerovi. Nyní ne! Po zdlouhavém nátlaku komerční sféry jsme se dostali na standardní zásady západního světa“, komentuje projektový manažer David Zábrž. „Rozhodli jsme se uspořádat konferenci na takto významnou změnu legislativního světa pro všechny významné hosty zabývající se finanční problematikou“ doplňuje manažer projektu. Dosud platilo, že i sebelepší společnost se snadno může dostat do úpadku kvůli tzv. druhotné platební neschopnosti. To mu bylo mělo být nyní konec. Solidní společnosti by mohli dostat DPH zpět od státu a distancovat se alespoň od části insolventních společností. Konference se nebude věnovat těmto zajímavým tématům, ale také prevenci pohledávek či komplexnímu řešení jako je financování, soudním i mimosoudním vymáháním, pojištění a prevence pohledávek či o rozhodčím řízení.

Nyní se máte možnost dozvědět nejen o novele a její důvodové zprávě, ale také jak ošetřit smlouvu, aby nedocházelo k neuhrazení pohledávky, prevence neproplacení formou pojištění pohledávky či využití tzv. Ratingu firem. Máte snad obchodního partnera v konkurzu či insolvenci? Ve třetí odpoledním bloku je i pro toto téma časový prostor. Jedná se tedy o celodenní setkání, které Vaší firmě může přinést až statisíce ročně. „Symbolické vstupné za 2 340 Kč vč. DPH, občerstvení, rautového obědu, materiálů a všeho, co konferenci doprovází ušetří Vaší společnosti až statisíce ročně“, dodává s nadšením manažer projektu.

Konference začíná v 08:30 registrací účastníků a ranní kávou s lehkou zdravou snídaní. O dvacet minut později dojde k samotnému oficiálnímu zahájení konference Finanční řízení podniku aneb vrácení DPH u nedobytných pohledávek. Konferenci zahájí paní Ing. Blanka Mattauschová z Ministerstva financí ČR a ředitelka oboru nepřímých daní z Ministerstva Financí ČR za komerční sféru poté pan Ing. Mgr. Petr Toman z KPMG Česká republika, s.r.o., kterýúčastníky seznámí s možnostmi a aktuálními zkušenostmi vrácení DPH u nedobytných pohledávek a připravovanými změnami v oblasti DPH od roku 2012 a jejich praktický vliv. O tom, jak ošetřit smlouvu, aby nedošlo k neuhrazení vystavené faktury, vystoupí o této problematice pan Mgr. Ing. Marek Švehlík ze společnosti Švehlík, Šafra & partneři, s.r.o.

Po krátké coffee break přestávce s bohatými rautovými stoly bude následovat druhý blok se umíněným názvem Pohledávky a jejich kompletní řešení. Pan Ing. Pavel Schweiner společně s panem Ing. Martinem Růžičkou z Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko seznámí účastníky konference s pojištěním pohledávek, sofistikovanouochranou a kredibilitou společnosti – Rating & Scoring. Za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR promluví pan Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, který je specialistou na trendy v řízení pohledávek malých a středních podniků, přístupy při oceňování pohledávek a jejich portfólií.

V odpoledním čase mezi 12:15 až 13:00 si mohou účastníci konference vybrat z několika variant výborné kuchyně. Poté bude následovat poslední část konference o krizovém, procesním řízení a prevenci firmy. O tomto tématu promluví paní JUDr. Jarmila Veselá z Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice, o.s. Ve své přednášce se bude zabývat tím, jaká jsou rizika pohledávek vznikajících při provozování podniku v rámci insolvenčního řízení. Dále vystoupí pan JUDr. Richard Gürlich, Ph. D. z advokátní kanceláře Gürlich & Co., který promluví o řešení konkurzního řízení. S efektivním způsobem vymáhání pohledávek seznámí účastníky konference pan JUDr. Jiří Veselík ze Společnosti pro rozhodčí řízení – vymáhání pohledávek soudní i mimo soudní cestou. V závěru konference Finanční řízení podniku budou mít účastníci prostor zapojit se do kolektivní diskuze s vystupujícími.

Prestižní ojedinělá akce svého druhu potvrzuje svoji úroveň také řadou záštit a odborných podpor. Nejen proto se společnost KPMG Česká republika stala Hrdým partnerem celého projektu, spokojeným Generálním partnerem je společnost Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko. Všichni jste srdečně zváni!

Infodeska.cz