Komise doporučila Českému telekomunikačnímu úřadu uložit povinnost „zvláštních cen“ společnosti Telefónica


Výběrová komise na svém jednání dne 6. února 2014 vyhodnotila jedinou přihlášku s nabídkou společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., předloženou do výběrového řízení o uložení „zvláštních cen“. Na základě provedeného hodnocení doporučila komise úřadu uložit uvedenou povinnost v rámci univerzální služby této společnosti.

Uložená povinnost má umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami, tedy například držitelům průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty či ZTP/P, v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích, výběr zvláštních cen nebo cenových plánů. Speciální nabídka operátora tak má zajistit širší cenovou dostupnost telekomunikačních služeb a přístup k nim i pro zdravotně postižené osoby.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Infodeska.cz