Kamerový systém v hotelu Savoy


Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Úřadu o nepovolení kamerového systému v hotelu Savoy, a zamítl kasační stížnost provozovatele hotelu, Evropského investičního holdingu a.s., proti rozsudku Městského soudu v Praze.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že kamerový systém se záznamem je nutné považovat za zpracování osobních údajů, které podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a dozorové pravomoci Úřadu. Současně také soud shledal za správný závěr Úřadu o tom, že např. sledování prostoru lobby baru v hotelu je v rozporu se zákonem.

Plné znění rozsudku je dostupné na stránkách Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 5 As 1/2011.

PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí

Infodeska.cz