K výzvě k prokázání totožnosti v mezinárodním vlaku


Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byl označen jako nezákonný zásah postup policie při výzvě k prokázání totožnosti žalobkyně v prostoru mezinárodního vlaku a při následných úkonech na policejní služebně.

V této věci nebylo sporné, že se žalobkyně nacházela v prostoru, ve kterém byla podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona o policii, povinna na výzvu policie prokázat svoji totožnost. Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem krajského soudu, podle kterého zasahujícím policistům muselo být po zjištění souhrnu skutečností - žalobkyně není exotického vzhledu, hovoří česky bez přízvuku, argumentuje nedostatkem oprávnění policistů k výzvě k prokázání totožnosti a má u sebe malé příruční zavazadlo - zcela zjevné, že se nejedná o cizinku bez povolení k pobytu. Podle krajského soudu měla hlídka policie po vyhodnocení těchto skutečností od svého požadavku k prokázání totožnosti upustit.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že výzva k prokázání totožnosti v prostoru mezinárodního vlaku v průběhu bezpečnostní akce zaměřené na odhalování nelegální migrace byla vůči žalobkyni vznesena v souladu se zákonem. Ze strany policie by bylo namístě od této výzvy upustit pouze tehdy, pokud by bylo najisto postaveno, že kontrolovaná osoba nemůže být cizinkou bez povolení k pobytu v ČR. Tato jistota však nemůže být založena subjektivními skutečnostmi jako jsou vzhled, jazyková vybavenost či individuální projevy chování.

Policisté žalobkyni při výzvě k prokázání totožnosti umožnili alternativní, nejméně zatěžující, způsob ověření totožnosti, který by umožňoval pokojný průběh splnění její povinnosti i bez fyzického předložení úředního dokladu totožnosti - po odmítnutí prokázání své totožnosti předložením občanského průkazu byla policisty poučena, že postačí, pokud jim sdělí své jméno, příjmení a datum narození. Byl respektován původní účel prováděné kontroly, tj. zjištění přítomnosti cizinců bez povolení k pobytu, nikoliv kontrola povinnosti mít u sebe vždy doklad totožnosti.

Nejvyšší správní soud shledal nezákonný zásah pouze v provedení druhé osobní prohlídky žalobkyně na policejní služebně, ke které neshledal zákonný důvod.

Věc byla vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.


Informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. ledna 2016 sp. zn. 10 As 236/2015.

Infodeska.cz