K prodeji vozidel s přetočeným tachometrem


Nejvyšší soud vydal v rámci své sjednocující rozhodovací praxe právní názor, který (zjednodušeně řečeno) říká, jak posuzovat jednání pachatele, který prodává vozidlo se stočeným počtem najetých kilometrů a poškozuje tak nové kupce, na nichž získává majetkový prospěch.

Právní věta:
Přečin podvodu podle § 209 tr. zákoníku

Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.

Nejvyšší soud tak rozhodl na základě dovolání P. M. (1974) ze Zlína. Ten byl Okresním soudem ve Zlíně 28. 6. 2013 uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 3 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců.
Krajský soud v Brně – pobočka Zlín pak jeho odvolání 5. 11. 2013 zamítl jako nedůvodné.
Podle zjištění okresního soudu P. M. prostřednictvím autobazaru na Zlínsku, v úmyslu neoprávněně se obohatit, prodal 21. 1. 2010 poškozenému (nar. 1940) motorové vozidlo VW Caravelle 2,5 Tdi za částku 379. 000,- Kč s deklarovaným počtem ujetých kilometrů 171.000, ačkoliv věděl, že tento stav neodpovídá skutečnosti, když sám předmětné vozidlo zakoupil dne 17. 3. 2009 za částku 7.000,- EUR se stavem počtu ujetých kilometrů 340.000 km, který následně upravil nebo nechal upravit. Popsaným jednáním způsobil poškozenému škodu ve výši nejméně 159.000,- Kč.

Po doručení rozhodnutí účastníkům řízení bude celé rozhodnutí zveřejněno na webových stránkách pod sp. zn. 8 Tdo 728/2014.

Tisková zpráva Nejvyššího soudu ČR

Infodeska.cz