Judikatura Evropského soudního dvora k nařízení Brusel I.


Rada Evropské Unie vytvořila zajímavý dokument, ve kterém uvádí judikaturu Evropského soudního dvora ve vztahu k interpretaci nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I.). Jedná se o velice zajímavou a přehlednou pomůcku, kterou jistě ocení každý právník se zájmem o evropské či mezinárodní právo.

Dokument je k nalezení zde, nicméně v současné době pouze v anglickém, německém a francouzském jazyce.

Infodeska.cz