Holding PPF může získat úplnou kontrolu nad O2 Arenou


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízní spojení soutěžitelů PPF Group N.V. a LINDUS SERVICES LIMITED, v jehož důsledku získá skupina PPF výlučnou kontrolu nad nabývaným soutěžitelem a jeho prostřednictvím mimo jiné nad společností Bestsport Arena, a.s., která provozuje pražskou multifunkční sportovní halu „O2 Arena“.

Rozhodnutí dnes nabylo právní moci.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/003/HS001 – S774/2013

Infodeska.cz