Darováním "vkladní knížky na jméno" nedochází k darování peněz


Chce-li někdo darovat peníze, které má uloženy „na vkladní knížce na jméno“, nestačí, aby dal vkladní knížku obdarovanému. Pouhé předání vkladní knížky totiž v takovém případě nemá žádný právní význam ani žádné právní důsledky.

Tento právní názor přijalo 12. října 2011 občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně, když schválilo závěr, že „Peněžní prostředky, jež převzal peněžní ústav (vklad), nelze darovat tím způsobem, že vkladatel s úmyslem obdarovat, předá vkladní knížku (na jméno) třetí osobě, případně prohlásí, že jí peněžní prostředky (vklad) poskytuje jako dar.“

Podle Nejvyššího soudu vkladní knížka slouží jen jako potvrzení peněžního ústavu o existenci a výši vkladu, není však cenným papírem. Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo stanovisko na základě dovolacího řízení vedeného pod sp. zn. 33 Cdo 702/2010 a sjednotilo tak rozkolísanou rozhodovací praxi nižších soudů.

Infodeska.cz