ČTÚ chystá sérii opatření pro případy rušení televizního příjmu


Český telekomunikační úřad připravuje sérii opatření v souvislosti s možným rušením televizního příjmu po spuštění LTE sítí v pásmu 800 MHz. Vedle plánovaného informačního servisu nabízí i odborné proškolení servisních firem.

V souvislosti se zahájením výstavby a provozu LTE sítí v pásmu 800 MHz předpokládají odborníci možný vznik problémů s rušením televizního příjmu, a to v závislosti na přijímaném televizním kanálu a na uspořádání přijímacího zařízení diváka. ČTÚ proto aktivně připravuje sérii kroků, které pomohou snížit negativní dopady interferencí.

Úřad nabízí odborné proškolení montážních a servisních anténářských firem. Podle předpokladu budou potřebné úpravy či opravy přijímacích anténních systémů DVB-T provádět po předchozím rozhodnutí ČTÚ a v souladu s metodickým pokynem pouze kvalifikované servisní firmy, které disponují potřebnou měřicí technikou, umožňující měření parametrů signálu DVB-T a úrovní signálů LTE.

ČTÚ v této souvislosti nabízí servisním firmám, které projeví zájem, odborné proškolení k dané problematice elektromagnetické interference mezi systémy LTE a DVB-T, včetně informací o způsobu odstraňování závad. Zájemci o školení, které se bude konat v Praze a Brně, se mohou zaregistrovat do 10. února 2014 na webových stránkách ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Infodeska.cz