CEMEX může převzít aktivity společnosti Holcim v České republice


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes povolil spojení soutěžitelů CEMEX Czech Republic, s.r.o., a Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. Uvedené spojení je součástí celoevropské transakce, nicméně Úřad posuzoval pouze část týkající se českého trhu. Spojení bylo povoleno až po podrobném prošetření v tzv. 2. fázi správního řízení. Rozhodnutí není dosud pravomocné.

Společnost CEMEX CZ je součástí mexického celosvětově působícího podnikatelského uskupení zabývajícího se výrobou a prodejem kameniva, cementu, transportního betonu, malty a dalších stavebních materiálů. Ve stejných oblastech činnosti působí i společnost CEMEX CZ. Společnost Holcim CZ je součástí švýcarské skupiny Holcim Ltd., která je celosvětově aktivní ve výrobě a prodeji kameniva, cementu, transportbetonu a asfaltu. Společnost Holcim CZ se v České republice zabývá výrobou a prodejem šedého cementu, kameniva a transportbetonu.

Úřad podrobně analyzoval dopady spojení na trzích těženého kameniva, šedého cementu a transportního betonu, včetně možných koordinovaných i nekoordinovaných efektů plynoucích jak z horizontálního, tak i z vertikálního, propojení činností spojujících se soutěžitelů. Přestože na některých lokálních trzích mají spojující se soutěžitelé významný podíl, dospěl Úřad k závěru, že na takových trzích působí silní konkurenti disponující značným množstvím volných výrobních kapacit.

Po zvážení všech okolností zkoumaného případu dospěl ÚOHS k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na trzích, na nichž spojující se soutěžitelé působí.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/017/HS008 – S541/2013

Infodeska.cz