Agrofert může převzít producenty vajec


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím skupině AGROFERT získat kontrolu nad producenty vajec ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. a Drůbežárny Osík, a.s. Rozhodnutí není dosud pravomocné.

Drůbežárny Osík se zabývají produkcí konzumních slepičích vajec, které následně prodávají převážně prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE. Předmětem podnikání společnosti ČESKÁ VEJCE je pouze prodej slepičích konzumních vajec. Sama se výrobou vajec nezabývá, nakupuje je zejména od svých akcionářů a následně je dodává do maloobchodních sítí na území České republiky. V menší míře společnost ČESKÁ VEJCE prodává slepičí vejce i pro průmyslové zpracování.

Úřad posuzoval dopady spojení na trzích výroby a prodeje slepičích konzumních vajec. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli a relativně malé změny ve spojením dotčených oblastech způsobené uskutečněním navrhované transakce.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/036/HS013 – S350/2014

Infodeska.cz