Právní rozhledy č. 1/2011


AKTUALITA

Bude rok 2011 rokem nového občanského zákoníku? - Eliáš, K.

ČLÁNKY

Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek - Telec, I.

O poukázce - Grulich, T

Internetové sázení: konzistentnost národních právních úprav ve světle judikatury ESD - Lyčka, M.

DISKUSE

Soudcovské dotváření práva vykračující z mezí zákona v návrhu českého občanského zákoníku - Bezouška, P.

Má odvolání žalovaného dlužníka suspenzivní a devolutivní účinek na věcné rozhodnutí soudu prvního stupně i v části výroku týkající se žalovaného ručitele? Mazáková, D.

Rozhodnutí o neplatnosti dražby jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí - Vávra, D.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - K výkonu působnosti valné hromady shromážděním akcionářů

Nejvyšší soud České republiky - Odměny z aukce

Nejvyšší soud České republiky - Držba nabytá před 1. 1. 1951 a vydržení nastalé po tomto dni. Judikatura o vydržení části sousedního pozemku

Vrchní soud v Praze - Projednání jiných záležitostí, než které byly uvedeny v pozvánce na shromáždění vlastníků jednotek

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ

SRN: Spolkový soudní dvůr - Úhrada nákladů na advokátovu právní pomoc, která byla poskytnuta v období před zahájením sporu z nekalé soutěže

Infodeska.cz